tapıntı

tapıntı
is. Tapılan şey. Arxeoloji tapıntılar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tapinti — 1 tãpinti ( yti Rud), ina, ino tr. 1. mindžioti, trempti: Čia visi eina ir tãpina miežius Vlk. Ne tiek arkliai ėdė, kiek kojom tapino Rud. Reikia ėdžių – po kojų tãpina šarą Vrn. Vištos darže tãpina, laužo lapus Dsm. ║ Rod, Pls minti, spausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tapinti — 3 ×tãpinti ( yti Azr), ina, ino 1. žr. 3 tapyti 1. | refl.: Tãpinosi žydas baloj nuog vokiečio Azr. ^ Kai tãpinas, tai žu britvos gaunas Rod. 2. tr. NdŽ klampinti. | refl. NdŽ, Dv: Kai palija lietus, tai tãpinas [mašinos] Rod. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tapinti — 2 tãpinti, ina, ino žr. tapatinti: Tauta buvo tapinama su valdovais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištapinti — 1 ištãpinti tr. Antz 1. išminti, ištrypti: An rugių eina [gyvuliai], tai ištãpina Vrn. Gyvuliai ištãpina purvyną Dg. Oi, girdim, kalba an mūs šienpjūvėliai, kad mes ištapinom margą dobilėlį LTR(Mrc). 2. ištraukti, išvilkti: Kap tik ketvertu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutapinti — 3 ×nutãpinti 1. žr. 3 nutapyti. | refl. NdŽ, Alv: Būtau nustãpinus upėn DrskŽ. Priseis nustãpyt, kai lietaus daug prilis Mrp. ^ Netapyk kito – pats nustãpysi Rod. Jei surinktau, sulietau kur ašaras, tai nustãpytau Dbč. 2. tr. NdŽ, KŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patapinti — 1 patãpinti tr. paminti, patrypti: Patapyk žemę Pls. tapinti; įtapinti; ištapinti; patapinti; pritapinti; sutapinti; užtapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratapinti — 3 ×pratãpinti tr. Lp, Lš prapuldyti, pražudyti: ^ Piemenai, jūs gi mano peliušką išgrūdot, kad jus pratãpyt! Nč. tapinti; įtapinti; nutapinti; pratapinti; susitapinti; užtapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisitapinti — 2 prisitãpinti pritapti, įsitaisyti: Aš prisitãpinau pečkuriu Adm. tapinti; prisitapinti; sutapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritapinti — 1 pritãpinti tr. priminti, pritrypti: Pritãpinot kambarį, kas dabar jį valis! Ut. | refl.: Kap pristãpini, tai neatsimazgoja Vlk. tapinti; įtapinti; ištapinti; patapinti; pritapinti; sutapinti; užtapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susitapinti — 3 ×susitãpinti suklimpti: Susgrūdo, susitãpino su tuo visu tavoru [pelkėje] Dg. tapinti; įtapinti; nutapinti; pratapinti; susitapinti; užtapinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”